عرق اسطوخودوس

در ایران به اسطوخودوس مشهور است، در کتب طب سنتی با نام های: «اسطوخودوس» و «شاهسَبَرم رومی» و «اَنس الارواح» و «ممسک الارواح» آمده است. در بازار مکه به نام «ضُرم» گفته می شود. به فرانسوی Lavande stoechas و Stoechas Arabique و به انگلیسی Topped lavender و French lavender نامند. گیاهی است از خانواده­ی Labiatea نام علمی آن Lavandula stoechas L. می باشد.

خواص

عرق اسطوخودوس از نظر طبیعت طبق نظر غالب حکمای طب سنتی گرم و خشک است و از نظر خواص معتقدند که محلل و بازکننده­ی گرفتگی ها می باشد. عرق اسطوخودوس مقوی بدن و قوای دماغی و تفکر و همچنین مقوی احشاء و آلات داخل شکم و مفرّح است. و برای بیماری های سینه، سرفه، ورم های نزله ای و زکام نافع است و خاصیت مسهلی دارد. اخلاط فاسد شده­ و بلغمی و سوداوی را رفع می کند و برای بیماریهای کبدی و طحال و مجاری ادرارنافع و مفید است. اگر همراه با عسل و شکر مصرف شود. برای رفع رعشه و سرگیجه و تقویت ذهن، رفع فراموشی، صرع، وسواس های سوداوی، مالیخولیا، سستی، تشنج، خواب گرفتگی اعضا، پریدن ناگهانی بعضی از اعضا و رفع غم و اندوه مفید است. اگر عرق اسطوخودوس با عاقرقرحا و سکبینج خورده شود برای صرع مفید است و همچنین اگر آن را گوشت حنظل مخلوط کرده بخورند که قی آورد و سالی چند مرتبه این کار تکرار شود که تنقیه خوبی ازمعده شود برای صرع های بلغمی و سوداوی مفید است. روی هم رفته حکمای طب سنتی عرق اسطوخودوس را جادوی دماغ می دانند که دماغ را از تمام فضولات بلغمی تمیز می کند و گرفتگی ها را باز می نماید و مقوی همه قوا می باشد.

اسانس اسطوخودوس برای ناراحتی های سینه و درد شکم و برای رفع سردردهای عصبی و صفراوی به کار می رود. از کمپرس تهیه شده از گلهای اسطوخودوس برای کاهش درد روماتیسم و دردهای عصبی استفاده می کنند.

خواص:

لاواندهای فوق از نظر خواص دارویی موردتوجه هستند و خواص آن ها شبیه یکدیگر است و مشابه اسطوخودوس می باشد.

عرق لاواند از نظر طبیعت گرم و خشک است و از نظر خواص معتقدند که گرم کننده وبازکننده گرفتگی ها می باشد، سردرد را رفع می کند، نفخ و گاز را تحلیل می برد، مقوی معده و کبدو طحال و بازکننده انسداد آنهاست و مدر نیز می باشد.

همچنین استعمال لاواند در مهبل برای پاک کردن و خشک کردن رطوبت های مزمن رحم و خوشبو کردن آن و ضماد آن با آرد جو برای التیام زخم ها و تحلیل ورم ها مفید است. برای گرم مزاجان مضر است و از این نظر باید با گیاه مورد مصرف شود.

لاواند عرق لاواند حقیقی شبیه اسطوخودوس در استعمال خارجی با مالیدن جوشانده­ی آن روی عضو برای کاهش درد و ناراحتی های روماتیسم، نقرس، کوبیدگی، خون مردگی و در رفتگی اعضا مفید می باشدو برای ضدعفونی زخم ها نیز به کار می رود.

عرق بابونه 
نظرات

نظر شما درباره این مطلب