عرق اُترج

گیاه بالنگ در کتب طب سنتی با نام «اترج کبیر» آمده است. میوه­ی آن را در فارسی «بالنگ» گویند و از نظر گیاه شناسی واریته ای از بادرنگ است. به فرانسوی Cedrat و درخت آن را Cedratier و به زبان انگلیسی Citron tree نامند.

نوع دیگری از بالنگ را به فارسی «بادرنگ» می نامند و در کتب طب سنتی با نام های «بادرنج» و بادزنج «اترج صغیر» آمده است. به هندی آن را «ترنج» می نامند.

خواص:

عرق بالنگ از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی کمی گرم و خشک است. از نظر خواص معتقدند که برای تقویت قلب، مغز، کبد سرد، معده واحشای داخل شکم مفید است و برای تحلیل بادها و نفخ و کمک به هضم غذا موثر می باشد. هم چنین عرق بالنگ مسکّن قی صفراوی و مضمضه کردن آن سبب خوشبویی دهان است.

حضرت علی (علیه السلام)

در کتاب خصال شیخ صدوق فرموده: اُترج را بعد از غذا بخورید، چرا که آل محمد چنین می کنند.

امام رضا(علیه السلام)

نان خشک اُترج را هضم می کند.

عرق اسطوخودوس 
نظرات

نظر شما درباره این مطلب